دکتر مرتضی زاهدی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری تخصصی کامپیوتر، تعامل انسان و کامپیوتر و شناسایی الگو از دانشگاه RWTH-Aachen، آخن، آلمان

علایق پژوهشی:

تعامل انسان و کامپیوتر

شناسایی الگو

پردازش تصویر و ویدئو

بینایی ماشین

شرح مختصر:

دکتر مرتضی زاهدی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. او پروژه هایی را در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر، شناسایی الگو، پردازش تصویر و ویدئو، و بینایی ماشین در دست اجرا دارد که در آنها معمولا از اطلاعات و دانش آماری استفاده می شود. وی دارای دکترای تخصصی کامپیوتر از دانشگاه RWTH-Aachen آلمان می باشد. تالیف کتب و مقالات علمی و همچنین سرپرستی پروژه های دانشگاهی و صنعتی در ایران و کشورهای اروپایی در رزومه کاری ایشان دیده می شود.

تماس با دکتر زاهدی:

e-mail پست الکترونیکی : zahedi@suigle.com

32392205 تلفن داخلی : 3246

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود