دکتر اسماعیل طحانیان

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری تخصصی مخابرات از دانشگاه شاهد تهران

علایق پژوهشی:

طراحی مدارات فرکانس بالا و پرسرعت، انتقال داده در شبکه های نوری و شبکه های بیسیم

Network On Chip

یادگیری ماشین

شرح مختصر:

دکتر اسماعیل طحانیان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به ترتیب در سالهای 1386و 1388 و نیز مدرک دکتری را از دانشگاه شاهد تهران در سال 1395 اخذ نموده است.

تماس با دکتر طحانیان:

e-mail پست الکترونیکی : e.tahanian@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3251

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود