دکتر مرضیه رحیمی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شاهرود

علایق پژوهشی:

تحلیل متن

یادگیری ماشین آماری

مدل سازی احتمالاتی

مدل سازی موضوعی

شرح مختصر:

اینجانب در حال حاضر در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مشغول به فعالیت هستم

تماس با دکتر رحیمی:

e-mail پست الکترونیکی : Marziea.rahimi@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3455

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود