دکتر علی‌اکبر پویان

استاد بازنشسته دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار های کنتارلی (شبکه های پتری) از دانشگاه سوئین برن ملبورن- استرالیا

علایق پژوهشی:

شبکه های پتری

عامل های سیار

محیط های چند عاملی

پردازش تصویر

رباتیک

شبکه های بی سیم

شرح مختصر:

دکتر علی اکبر پویان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. او هم اکنون از نظر تحقیقاتی روی موضوعات سیستم های چند عاملی، مدل سازی با شبکه های پتری، پردازش تصویر، مهندسی پزشکی، رباتیک و شبکه های بی سیم تمرکز دارد. وی دارای دکترای تخصصی از دانشگاه صنعتی سوئین برن ملبورن استرالیا می باشد. وی دوره Post Doctoral خود را نیز در مرکز تحقیقات صنعتی پیشرفته همان دانشگاه (IRIS) گذرانده است. همچنین او مقالات متعددی در ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی تالیف کرده است. وی عضو مجامع علمی IEEE، IFAC، EASST، IAENG و IACIS می باشد.

تماس با دکتر فاتح:

e-mail پست الکترونیکی : apouyan@shahroodut.ac.ir