دکتر هدی مشایخی

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری تخصصی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف

علایق پژوهشی:

یادگیری ماشین

داده کاوی و کاوش داده های بزرگ

پردازش توزیع شده

سیستم های توصیه گر و پشتیبان تصمیم و مدیریت دانش

شرح مختصر:

هدی مشایخی فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر، نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف می باشد. پیش از آن، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز در همان دانشگاه به پایان رسانیده است. یادگیری ماشین، داده کاوی و کاوش داده های بزرگ، پردازش توزیع شده، سیستم های توصیه گر و پشتیبان تصمیم، و مدیریت دانش از جمله علایق پژوهشی وی است.

تماس با دکتر مشایخی:

e-mail پست الکترونیکی : hmashayekhi@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3256

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود

 صفحه شخصی