دکتر مریم خدابخش

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد

علایق پژوهشی:

بازیابی اطلاعات

وب معنایی

تحلیل شبکه های اجتماعی

پردازش زبان های طبیعی

داده کاوی

شرح مختصر:

مریم خدابخش فارغ‌التحصیل مقطع دکترای تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر، نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 می باشد. پیش از آن مدرک کارشناسی ارشد خود را در گرایش نرم‌افزار در سال 1391 از دانشگاه فردوسی مشهد، و مدرک کارشناسی خود را در سال 1387 در گرایش نرم‌افزار از دانشگاه شهید بهشتی تهران اخذ نموده است.

تماس با دکتر خدابخش:

e-mail پست الکترونیکی : m_khodabakhsh@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3245

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود