دکتر حمید حسن پور

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری کامپیوتر، پردازش سیگنال از دانشگاه کوینزلند استرالیا

علایق پژوهشی:

پردازش تصویر

پردازش سیگنال

داده کاوی

پردازش متن

شرح مختصر:

دکتر حسن پور مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا در گرایش پردازش سیگنال در سال 1383 دریافت نموده اند. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را در گرایش هوش ماشین در سال 1375 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و مدرک کارشناسی خود را در سال 1372 در گرایش سخت افزار از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نموده اند. دکتر حسن پور در طی سالهای 1384 تا 1386 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی بابل فعالیت داشتند؛ سپس به دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود منتقل یافتند.

تماس با دکتر حسن پور:

e-mail پست الکترونیکی : h.hassanpour@shahroodut.ac.ir

32392205 تلفن داخلی : 3253

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود

 صفحه شخصی