دکتر محسن بیگلری

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
تحصیلات:

دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شاهرود

علایق پژوهشی:

بینایی ماشین

پردازش تصویر

پردازش موازی

شناسایی الگو

محاسبات با کارایی بالا

شرح مختصر:

دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. پژوهشگر نمونه در سال 90. رتبه اول مسابقات تشخیص ارقام دستنوشته در سال 92، رتبه سوم در مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر در سال 92، پژوهشگر نمونه در سال 93 و 94، سرآمد جوان علم و فناوری استان سمنان در سال 95، برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 95، برنده عنوان رساله شایسته تقدیر دکتری توسط انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر

تماس با دکتر مشایخی:

e-mail پست الکترونیکی : mbt925@gmail.com

32392205 تلفن داخلی : 3453

 فایل رزومه

Web page صفحه من در سایت دانشگاه صنعتی شاهرود

 صفحه شخصی