اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸
ایجاد: 17 اردیبهشت 1399      ویرایش: 17 اردیبهشت 1399

اطلاعیه شماره ۱۰

تاریخ ارزشیابی، پیش ثبت نام و پایان کلاس ها در نیمسال دوم ۹۹-۹۸


قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی/ تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود


پیرو اطلاعیه شماره ۴ تاریخ ارزشیابی، پیش ثبت نام و پایان کلاس ها در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:


ارزشیابی ۹۹/۰۲/۲۷ لغایت ۹۹/۰۳/۰۳
پیش ثبت نام ۹۹/۰۳/۱۰ لغایت ۹۹/۰۳/۱۷
پایان کلاس ها (دروس نظری) ۹۹/۰۳/۲۷
دانلود فایل اطلاعیه با فرمت PDF