راه اندازی سیستم آموزش های الکترونیکی در دوران شیوع ویروس کرونا
ایجاد: 9 اردیبهشت 1399      ویرایش: 9 اردیبهشت 1399

دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و علمی از زمان شیوع ویروس کرونا اقدام به راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی برای دانشجویان این دانشگاه و اساتید مربوطه کرد.
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه با همکاری اداره آموزش و مرکز کامپیوتر صفحاتی با عنوان "محتوای الکترونیک" برای اساتید ایجاد کردند تا تمامی دروس تئوری مقاطع مختلف در ترم جاری به صورت الکترونیکی ارائه گردد.

  1. محتوای آموزشی هر درس در صفحه شخصی استاد مربوطه و در بخش محتوای الکترونیک بارگذاری می شود. دانشجویان می بایست با استفاده از محتوای هر درس، مطالب ارائه شده را فرا گیرند.
  2. دانشجویان می توانند جهت رفع اشکال از بخش پرسش و پاسخ درنظر گرفته شده برای هر درس، به منظور ارتباط با استاد و طرح سوالات خود استفاده نمایند. اساتید مربوطه در همان بخش یا محتوای آموزشی بعدی، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
  3. کلاس رفع اشکال آنلاین برای دروس پیوست مطابق زمانبندی اعلام شده برگزار می گردد و دانشجویان هر کلاس موظف به شرکت در جلسات رفع اشکال آنلاین می باشند.