تمدید مهلت ثبت نمرات دروس معرفی به استاد
ایجاد: 6 اردیبهشت 1399      ویرایش: 6 اردیبهشت 1399

اطلاعیه شماره 7

(آخرین مهلت ثبت نمرات معرفی به استاد نیمسال اول 98-99)

 آخرین مهلت ثبت نمره دروس معرفی به استاد اخذ شده در نیمسال اول 99-1398، پایان اردیبهشت ماه 1399 می باشد
لازم است دانشجویانی که تاکنون موفق به شرکت در امتحان این دروس نشده اند، ضمن تماس بادانشکده مربوطه در امتحان شرکت نمایند.
آموزش دانشکده ها موظف به برنامه ریزی جهت برگزاری امتحان دروس مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی و پیگیری ثبت نمره توسط اساتید در مهلت مقرر می باشند.اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
____________________________________________________________________________


download (14).png  دانلود فایل اطلاعیه با فرمت PDF